Wij respecteren de privacy van leden en bezoekers van de conferenties/ Calvijndagen en dragen er zorg voor dat met de gegevens die je verstrekt vertrouwelijk wordt omgegaan.

Wanneer je je aanmeldt voor een conferentie of een Calvijndag, óf wanneer je lid wordt van Calvijn, wordt gevraagd om wat persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, ...)

Door dit document willen we je laten weten waar we je gegevens voor nodig hebben en wat we er mee doen.

Gebruik van adressen en e-mailadressen

  • Jullie gegevens worden niet gedeeld met derden. Bestuursleden en redactieleden hebben toegang tot de gegevens. Zij gaan er vertrouwelijk mee om.
  • Naam en adres worden vermeld op een deelnemerslijst, dit om de mogelijkheid tot carpoolen te vergroten.
  • De deelnemerslijst wordt uitsluitend per e-mail verspreid onder de deelnemende leden/ bezoekers.
  • Bestuursleden hebben toegang tot de volledige lijst met telefoonnummers en e-mailadressen. Als iemand je contactgegevens wil hebben, wordt vooraf toestemming aan je gevraagd.
  • Wie niet op de deelnemerslijst geplaatst wil worden, kan dat vooraf aangeven. In de digitale bevestiging wordt op deze mogelijkheid gewezen.
  • We gebruiken je e-mailadres zo weinig mogelijk, alleen voor noodzakelijke dingen, zoals: verspreiden van de nieuwsbrief/ digitale flyer, uitnodiging/ herinnering voor een conferentie of ledenvergadering, deelnemerslijst, en zeer dringende zaken zoals een overlijdensbericht van één van de leden. Hierbij zijn de e-mailadressen niet zichtbaar.
  • Als we je willen vragen een bepaalde taak te verrichten, bijvoorbeeld tafelleiding, word je persoonlijk benaderd, gebeld of gemaild.dresgegevens van leden worden bewaard zolang ze lid zijn.
  • Adresgegevens van bezoekers worden bewaard tot max. 5 jaar na het laatste bezoek van een conferentie/ Calvijndag.